Orhan Kemal Roman Ödülü

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

SEÇİCİ KURUL
----------------------------------------------------------------
Nazım K.Öğütçü
Adnan Özyalçıner
M.Nuri Gültekin
Çimen Günay Erkol
Tahir Şilkan
Yıldız Ecevit
Seray Şahiner

 

ÖDÜLÜ KAZANAN YAZARLAR

1 1972  Yılmaz Güney Boynu Bükük Öldüler  
2 1973  Çetin Altan Büyük Gözaltı  
3 1974  Sevgi Soysal Yenişehirde Bir Öğle Vakti
4 1975  Erdal Öz Yaralısın
5 1976  Vedat Türkali Bir Gün Tek Başına
6 1977  H.İzzettin Dinamo Kutsal Barış
7 1978  Fakir Baykurt Karaahmet Destanı
8 1979  Mehmet Başaran Mehmetçik Memet  
9 1980  Adalet Ağaoğlu  Bir Düğün Gecesi
10 1981  Verilmedi  
11 1982  Rıfat Ilgaz Yıldız Karayel
12 1983 Orhan Pamuk Cevdet Bey ve Oğulları
13 1984 Tarık Dursun K. Kurşun Ata Ata Biter
14 1985 Mehmet Eroğlu Issızlığın Ortasında
15 1986 Yaşar Kemal Kale Kapısı  
16 1987 Şemsettin Ünlü Yukarı Şehir  
17 1988 Ahmet Yurdakul  Kahramanlar Ölmeli
18 1989 Samim Kocagöz  Eski Toprak
19 1990 Demir Özlü  Bir Yaz Mevsimi
20 1991 Peride Celal Kurtlar
21 1992 Talip Apaydın  Köylüler
22 1993 Tahsin Yücel  Peygamberin Son Beş Günü
23 1994 Faik Baysal Sarduvan
24 1995 Necati Cumalı Viran Dağlar
25 1996 Erendiz Atasü  Dağın Öteki Yüzü  
26 1997 Yıldırım Keskin Ölümü Bekleyen Kent  
27 1998 Kemal Bekir  Hücre 1952  
28 1999 Ahmet Karcılar Yağmur Hüznü

29

2000

Oktay Akbal Tüm Eserleri  

30

2001

Oya Baydar Sıcak Külleri kaldı  

31

2002

Selim İleri Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak  

32

2003

Erhan Bener İlişkiler  

33

2004

İnci Aral Mor  

34

2005

Adnan Binyazar Ölümün Gölgesi yok  

35

2006

Hasan Ali Toptaş Uykuların Doğusu  

36

2007

Hıfzı Topuz Başın Öne Eğilmesin  

37

2008

Ayşegül Devecioğlu Ağlayan Dağ Susan Nehir  

38

2009

Zülfü Livaneli Son Ada  

39

2010

Hidayet Karakuş Şeytan Minareleri  

40

2011

Kâmuran Şipal Sırrımsın Sırdaşımsın  

41

2012

Yiğit Bener Heyulanın Dönüşü  

42

2013

Hasan Özkılıç Zahit Tören Fotoğrafları

43

2014

Hamdi Koç Çıplak ve Yalnız  

44

2015

Hüsnü Arkan Hırsız ve Burjuva  

45

2016

İbrahim Yıldırım Dokuzuncu Haşmet  

46

2017

Gürsel Korat Unutkan Ayna  

47

2018

Seray Şahiner Kul  

48

2019

Faruk Duman Sus Barbatus  

49

2020

Ayhan Geçgin Bir Dava  

50

2021

Herkül Millas Aile Mezarı  
         
         
         
 

BASIN AÇIKLAMASI

2021 yılı, 50.Orhan Kemal Roman Armağanı için Seçiciler Kurulu Covid-19 salgını nedeniyle toplanamamış fakat armağanla ilgili tercih oylarını yazılı olarak Orhan Kemal Kültür Merkezi’ne iletmişlerdir.

Orhan Kemal Roman Armağanı’na, yazarlarımızın 55 seçkin eseri katılmıştır. Nazım K. Öğütçü, M. Nuri Gültekin, Çimen G. Erkol, Adnan Özyalçıner, Tahir Şilkan, Yıldız Ecevit ve Seray Şahiner’den oluşan Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu yazılı olarak bildirdikleri tercihleri neticesinde 2021 yılı 50.Orhan Kemal Roman Armağanı’nı, Doğan Kitap tarafından yayımlanan,

         Herkül Millas’ın “AİLE MEZARI” isimli romanına vermiştir.

         Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, uzun yıllardır zorlu politik, ideolojik ve tarihsel koşullarda halklar arasındaki dostluğu öne çıkaran ve yakın tarihte izler bırakmış acılarda insani trajedilerin benzerliklerini ele alan  Herkül Millas’ın Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan İstanbullu Rumları konu edinen “Aile Mezarı” romanını, bugün hâlâ yakıcı bir sorun olan farklılıklarla bir arada yaşama konusunu canlı gözlemlerle ve etkileyici bir anlatımla birleştirmesi; bu konuyu, ötekileştirme ısrarı, önyargı, çokkültürlülük gibi evrensel meselelerle iç içe geçirerek başarılı bir şekilde işlemesi ve aidiyet tartışmasının nesilden nesile nasıl dönüştüğünü, ailenin farklı görüşler arasındaki gel-gitlerini gösteren bir dramatik kurgu ile anlatması nedeniyle ve yazarın bugüne kadarki yapıtları ve birikimini göz önünde bulundurarak 2021 yılı, 50.Orhan Kemal Roman Armağanı’na değer görmüştür.
 
Kazanan yazara ödülü ileri bir tarihte verilmesi planlanmaktadır.
Değerli basınımızın bilgisine sunulur.

Orhan Kemal Kültür Merkezi
Orhan Kemal Roman Armağanı
Sekreterliği