Ana Sayfa

 
 

Olay Bursa - Kemal Selçuk - 30 Ekim 2012

 

 

  Zamana Direnen Usta Kalem
 
 

'Zamana Karşı Orhan Kemal' adli kitap, ünlü yazar hakkında kaleme alınan yazılar ve röportajlardan oluşuyor. Kitap, yazar adaylan için de önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor. 

TÜRK edebiyatının usta kalemi Orhan Kemal hakkında yazılan yazılar ve röportajlar bir kitapta toplandı, Yazarın oğlu Işık Öğutçü'nün bir araya getirdiği yazılar. Orhan Kemal'in yazarlığına ışık tutuyor. Öğütçü. Zamana Karşı Orhan Kemal adını taşıyan kitap hakkında şunları söylüyor: 'Zamana karşı direnen bir sanatçının edebiyat macerasına bu yapıtla bir katkım olduysa ne mutlu bana. Ayrıca burada bulunan yazıların, günümüzde yazan ve yazma eyleminde bulunmak isteyen, düşünen. çabalayan, gecesini gündüzüne lutan, sihirli kelimeleri arayan, istediği cümleleri oluşturamayan, konusunu istediği gibi işleyemeyen, bundan dolayı sıkıntı çeken yeni yeteneklere de yol göstereceğine inanıyorum.'

TANINMIŞ KALEMLER... 
Kitapta dönemin tanınmış isimlerinin yazdıkları yer alıyor. Necati Cumalı'dan Oktav Akbal'a, Vedat Günyol'dan Melih Cevdet Anday'a, Attıla İlhan'dan Oktay Rıfat'a, Fethi Naci'den Çetin Altan'a dek birçok tanınmış simanın yazıları ünlü yazarın edebiyatçılığını masaya yatırıyor. 
Kitabın dikkat çeken bir yanı da İşık Öğütçü'nün altını çizdiği gibi Orhan Kemal'i beğenmeyen ve eleştiren yazıların bullunması. 
Derleme açısından büyük önem taşıyan kitap Bereketli Topraklar Üzerinde, Suçlu. Kardeş Payı, Murtaza. 
Vukuat Var. Devlet Kuşu. 72. Koğuş. Kanlı Topraklar. Arkadaş Islıkları gibi kitaplar hakkında yazılar kadar yazarla yapılmış ilginç röportajlan da içeriyor. 
Yazılarda Orhan Kemal'in yaşadığı guç yaşam koşulllanna tanık olmak mümkün. Ayrıca sert eleştiriler de dikkat çekıcL Buna rağmen durmaksızın üretiyor Orhan Kemal, adeta yazarak yaşıyor. 
Zamana Karşı Orhan Kemal, yazann yapıtlarını tutkun okurları kadar Işık Öğütçü'nıın vurguladığı gibi yazar adayları için de önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor 

        

info@orhankemal.org