Ana Sayfa

Cumhuriyet Kitap Eki  - TURHAN GÜNAY - 17 Eylül 2009

 

'Orhan Kemal 95 yaşında'Orhan Kemal'in yapıtlarında kadınların ve çocukların önemli bir yeri vardır. Hemen her yapıtında onları belirgin bir şekilde görmemiz olası. Vukuat Var, Hanımın Çiftliği ve Kaçak adlı romanlarına baktığımızda kadınların ve çocukların kahraman olarak öne çıktıklarını rahatlıkla duyumsayabiliriz. Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği'nde Güllü öne çıksa da öteki kadın kahramanlar da ondan geri kalmazlar. Kaçak da ise Hacer adlı bir kadınla karşılaşırız oğlu Hüseyin'le birlikte. Kadınlar ve çocuklar Orhan Kemal'in Hanımın Çiftliği üçlemesinde kimileyin tacize uğrayan, dövülen, sömürülen, üstüne kuma getirilen, ucuz işgücü görülenler olarak karşımıza çıkar. Kimileyin de Vukuat Var'daki gibi oğlu öldürülen bir ana kılığında canlanır, romanın tümcelerinden. Kaçak'ta kocasının yıllar önce terk edip gittiği Hacer tacize karşı savaşımı kadar yaşamın zor koşullarıyla da yaka paça olmaktadır. Ekonomik nedenlerle oğlu Hüseyin'in üç tekerlekli bisiklet isteğini yerine getirememek ise kadına anlatılmaz bir acı yaşatmaktadır. Orhan Kemal'in romanlarında her kadın bir yaşam demektir. Öyle rastgele okunup geçilebilecek türden değillerdir....OKURLARA

Bu sayımızda, 95 yaşına basan Orhan Kemal ve yapıtlarına ilişkin iki yazı var. Everest Yayınları, doğumunun 95'inci yılında Orhan Kemal'in 'Hanımın Çiftliği' üçlemesi başta olmak üzere, tüm yapıtlarını yeniden okurlarla buluşturdu. 95 yaş, bir anlamda Orhan Kemal'in ölümsüzlüğünü anlatıyor ve ölümsüz olma hakkını ona, halkını iyi anlaması ve yazı ile kitaplarında bunu çok iyi vurgulaması veriyor. Mustafa Aslan, Hanımın Çiftliği üçlemesini oluşturan Vukuat Var, Hanımın Çiftliği ve Kaçak'ı, Kemal'in romancılığını da irdeleyerek inceliyor. Mehmet Nuri Gültekin ise Orhan Kemal'in roman dünyasını, Türkiye'nin 1960'ların sonuna kadarki tarihsel süreçle eşleştirerek irdeliyor; Kemal'in yarattığı 'tip'lerle gerçekçi anlatımın altını çizdiğini ve Türkiye'nin toplumsal, ekonomik ve siyasal olarak yaşadığı yakıcı dönüşümü aktarışını vurguluyor. [...]

TURHAN GÜNAYe-posta:turhangunaycumhuriyet.com.trcumkitapcumhuriyet.com.tr


info@orhankemal.org