Ana Sayfa

Birgün - Sadık Albayrak - 26 Nisan 2009

 

İŞÇİDEN BEETHOVEN YARATMAK

 


Özellikle, hapishanede Nâzım Hikmet’in öğrencisi olma şansına erişen Orhan Kemal’le emekçi insan, köylü-işçi geçiş dönemi tipi olarak usta yazarına kavuştu. ‘Bereketli Topraklar Üzerinde’de kapitalistleşme sürecinde köyünden sürülerek şehre inen ve fabrikalarda, büyük çiftliklerde iş bularak acımasız kapitalist sömürü çarkının dişlilerinde öğütülen köylü-işçilerin trajedisini okuruz. Bu romanın ilk kuşak köylü-işçilerinden, Çukurova’dan sağ dönmeyi başaran İflahsızın Yusuf’un oğlu bu kez İstanbul’un yolunu tutar; ‘Gurbet Kuşları’nda 1950’lerde büyük bir inşaat şantiyesine çevrilen İstanbul’da işçileşerek emeğiyle var olmaya çalışır. Orhan Kemal’in sosyalist dünya görüşü, kahramanlarının içindeki iyiliği açığa çıkaracak koşullarla buluşunca nasıl gelişip daha tam insan olmaya doğru geliştiklerini göstermesini sağlar. Murtaza’da sınıf bilincinden yoksun emekçinin bütün dürüstlüğünün nasıl kendi zararına sonuçlara yol açtığını görürüz.

Orhan Kemal işçinin en gelişmiş yazarıdır. Onun eserlerinin bütününü okuduğunuzda yirminci yüzyılın ilk yarısının emekçi insan açısından tarihini, toplumsal çerçevesini edebiyatın dili içinde görürsünüz.

Babası bir dönem milletvekili olduğu halde, muhalifliği nedeniyle sürgüne gitmek zorunda kalmış, Orhan Kemal gençlik yıllarında ekmeğini kazanmak için Kumaş fabrikasında kâtiplik yapmıştır. ‘Dünya Evi’ romanında bu döneme ilişkin gözlemlerini buluruz. İşçilik yapmanın kapitalist toplumda ne sonuçlar doğurduğunu yaşayarak öğrenen bir yazar olarak, romanda sonuna kadar işçi sınıfının gerçekçi yazarı olmayı başarmıştır.

‘Dünya Evi’ romanında ‘Beethoven Şaban’ diye bir işçi tipi vardır. Doğru dürüst bir eğitim almadığı halde Beethoven’in müziğine hayrandır ve onun gibi besteler yapma düşü kurmaktadır. Orhan Kemal işçinin, sınıf bilinciyle donanarak, örgütlü siyasi mücadeleye girişerek iktidarı alacağına ve insana yaraşır bir eşitlik ve özgürlük dünyası kuracağına sonuna kadar inanmıştır. Beethoven Şaban bu iyimser dünya görüşünün ütopik işçi karakteridir.

 


info@orhankemal.org