ORHAN KEMAL         

Şiirleri

2000`e Dair

Bin dokuzyüz senesinin  

İki bine yerini  
Verdiğini  
Görmek istiyorum  
Ne zevkli şey olurdu seyretmek torunumu  
Van üniversitesindeki kız arkadaşlarıyla  
Kutbu şimalide kızak kaydığını  
Vaşingtonda Kapitol bahçesinde  
Ren şarabı içip  
Çinli dostu Şin-Fo`yla beraber  
Şankay`dan haber  
Beklemek!  
Adana `da gençlik aşımı yaptırıp  
Hindistanda gerdeğe girmek için  
Arzuhalsiz müracaat etmek  
Hastanelere  
Ve duyduğum sevincin  
Radyografisini gösterip Hindli karıma  
‘Sevgilim bak!’ demek  

Ve Bahrimuhiti Atlasi`de  

Karımla beraber zıpkın atmak  
Balinalara!  
Ne tadına doyulmaz olurdu  
Misis`li Çopur Ali`nin,  
Sorbone`da  
‘Parçalanan Atomun  
Sanayiye tatbikine dair’  
Konferansını dinlemek  
Ve 1941 harbi için  
“Ne acayip sey!’demek  

Hey gidi 2000senesi hey”  

15-10-1941