http://www.orlysbookstore.com/catalog/148914971514-148814891488-p-4331.html?language=He&osCsid=4hndd1  
     
   
מאת: אורחאן קמאל
My Father's House - Orhan Kemal
ההוצאה:
ספרית מעריבבמובנים רבים, מבוסס "בית אבא" על סיפור חייו של אורחאן קמאל: ילדותו המרירה של נער צעיר, הגדל בעיירה אדנה שבטורקיה. ילדות המתנהלת בצלו של אב רודן וכריזמטי, המשמש כפוליטיקאי בכיר. כאשר מגורש האב ממולדתו, מתחלף העושר שידעו בני המשפחה בעוני מחפיר.

ריסוק המשפחה, מותיר את הנער הצעיר לבדו בעולם. בדרכו המיוחדת, הוא מנסה להתמודד עם אב מתוסכל ואלים, תוך שהוא מפתח שרידות נדירה ונסיון כן להתגבר על עליבות החיים באותם ימים.

על אף שהוא נוגע באחת התקופות הסוערות בהיסטוריה של טורקיה המודרנית - שנות העשרים והשלושים של המאה הקודמת - אין בספר "בית אבא" התייחסות ישירה לאותם ימים דרמטיים, אם כי הם מבצבצים לאורך כל דפיו.אורחאן קמאל, מבכירי סופריה של טורקיה, התפרסם בזכות סיפוריו העוסקים בחייו הקשים של האזרח הפשוט בארצו, במחצית הראשונה של המאה העשרים. כמו גיבורי ספריו, גם קמאל התפרנס רוב חייו, מעבודתו כפועל שחור.

הוא נאסר וישב בכלא הטורקי חמש שנים, בשל דעותיו הפוליטיות, ועדיין - מלאות יצירותיו באהבה עמוקה למולדתו, טורקיה. קמאל נפטר ב-1970, והוא בן 56. "בית אבא", הוא ספרו הראשון המתורגם לעברית.

"ברומנים שלו מוצא אורחאן מקלט בטוח של אופטימיות ותקווה... נדמה לי שזו אופטימיות הנרכשת רק דרך החיים עצמם, ולא באמצעות למידה..."

[אורחאן פאמוק, זוכה פרס נובל לספרות, 2004]בית אבא מאת אורחאן קמאל בהוצאת ספרית מעריב, מטורקית: גליה וורגן וג'ני וורגן (אחימס). עטיפה: סטודיו שוקי דוכובני, 117 עמודים.בית אבא - אורחאן קמאל
My Father's House - Orhan Kemal

http://www.text.org.il/index.php?book=0802025